elon musk um trippen, haat dee gars schon dei ganzen

elon musk um trippen, haat dee gars schon dei ganzen zeit net wierklech gäer, mee lo hunn ecc endlech e gronnd